Berlin Free University

2463
Berlin Free University
Edu vizyon yurtdışı eğitim danışmanlığı

Free University of Berlin

Berlin Free University , Türkçe Özgür Berlin Üniversitesi, 1948 yılında, savaş sonrası Almanya’nın kargaşasında, o zamanlar şehrin Sovyet bölgesinde bulunan eski Universität Unter den Linden öğrencilerinin görüşleri nedeniyle zulümle karşı karşıya kaldıkları zaman kuruldu. Uluslararası destekle, Berlin Free Üniversitesi kuruldu ve akademisyenlerin siyasi müdahale olmaksızın öğretim ve öğrenimlerini sürdürmelerine izin verildi.

Gerçek, adalet ve özgürlük, üniversite mührüne basılan bu kelimelerle üniversitenin temel değerleri olmaya devam etmektedir.

1960’larda, üniversite birkaç öğrenci protestosu ve gösterisine sahne oldu. 1990’da Almanya’nın yeniden birleşmesi, üniversitenin yönetiminde değişikliklere yol açtı ve bununla birlikte, araştırmaya yeni bir odaklanma geldi. Bugün, ‘Alman Mükemmeliyet Üniversiteleri’ olarak adlandırılan sadece on bir tanesinden biridir.

Berlin’in güneybatısındaki yemyeşil Dahlem banliyösünde yer alan üniversite, 32.000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmakta ve 150’den fazla derece programı sunmaktadır. 17 ortak araştırma merkezi, yaklaşık 5.000 kişilik bir akademik kadrosu ve dünya çapındaki üniversitelerle ortaklıkların yanı sıra Pekin, Brüksel, Kahire, Moskova, Yeni Delhi, New York ve Sao Paulo’da yedi uluslararası irtibat bürosu bulunmaktadır.

Üniversite ayrıca personeli arasında beş Nobel Ödülü sahibi ve Leibniz Ödülü sahibi 17 kişiyle gurur duymaktadır. Profesörlüklerinin yüzde 30’unda kadınların istihdam edildiği üniversite, cinsiyet temsili söz konusu olduğunda Alman yüksek öğretim kurumlarının da ön saflarında yer alıyor.

Yıllar boyunca, Berlin Free Üniversitesi, 1963’te ‘Ich bin ein Berliner’ konuşmasını yapmak için burayı seçen Başkan John F. Kennedy de dahil olmak üzere birçok etkili şahsiyete ev sahipliği yaptı.

Berlin Free Üniversitesi Dünya Sıralaması

Berlin Free Üniversitesi Dünya’nın en iyi 83. üniversitesidir.

Free University of Berlin Lisans ve Yüksek lisans bölümleri

Biyoloji, Kimya ve Eczacılık Bölümü

 • Biyokimya (Mono lisans)
 • Biyoloji (Mono lisans)
 • Öğretmen Eğitimi ile Biyoloji (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Kimya (Mono lisans)
 • Öğretmen Eğitimli Kimya (Öğretmen eğitimli bir birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli bir birleşik lisansta yan dal)
 • Eczacılık (Staatsexamen (devlet sınavı)

Yer Bilimleri Bölümü

 • Coğrafya Bilimleri (Mono lisans)
 • Jeolojik Bilimler (Mono lisans)
 • Meteoroloji (Mono lisans)

Eğitim ve Psikoloji Bölümü

 • Eğitim Bilimleri (Mono lisans)
 • İlköğretim (İlkokullar için öğretmen eğitimi ile mono lisans)
 • Psikoloji (Mono lisans)
 • Özel Gereksinimler Eğitimi (Öğretmen eğitimi ile birlikte bir birleşik lisansta ana ders)

Tarih ve Kültürel Çalışmalar Bölümü

 • Afrika Sanat Tarihi (Kombi lisansta yan dal)
 • Eski Yakın Doğu Dilleri ve Tarihi (Kombi lisansta yan dal)
 • Antik Yakın Doğu Arkeolojisi (Kombi lisansta yan dal)
 • Sanat Tarihi – Afrika (Kombi lisansta ana ders)
 • Sanat Tarihi – Doğu Asya (Kombi lisansta yan dal)
 • Sanat Tarihi – Doğu Asya (Kombi lisansta ana ders)
 • Sanat Tarihi – Avrupa ve Amerika (Kombi lisansta ana ders)
 • Sanat Tarihi – Avrupa ve Amerika (Kombi lisansta yan dal)
 • Çince (Kombi lisansta yan dal)
 • Çin Çalışmaları (kombine lisansta yan dal)
 • Çin Çalışmaları/Doğu Asya Çalışmaları (Mono lisans)
 • Çin dili ve toplumu (Kombi lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)
 • Çin dili ve toplumu (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana ders, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Klasik Arkeoloji (Kombi lisansta yan dal)
 • Mısır Arkeolojisi (Kombi lisansta yan dal)
 • Mısır Filolojisi (Kombi lisansta yan dal)
 • Mısırbilim (kombine lisansta yan dal)
 • İbranice (bir kombi bekarda yan dal)
 • Tarih (Kombi lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)
 • Ortadoğu Tarihi ve Kültürleri (Kombi lisansta yan dal)
 • Ortadoğu Tarihi ve Kültürleri (Konsantrasyon: Arap Çalışmaları) (Mono lisans)
 • Ortadoğu Tarihi ve Kültürleri (Konsantrasyon: İran Çalışmaları) (Mono lisans)
 • Ortadoğu Tarihi ve Kültürleri (Konsantrasyon: İslam Araştırmaları) (Mono lisans)
 • Ortadoğu Tarihi ve Kültürleri (Konsantrasyon: Sami Çalışmaları) (Mono lisans)
 • Ortadoğu Tarihi ve Kültürleri (Konsantrasyon: Türkiye Çalışmaları) (Mono lisans)
 • Öğretmen Eğitimli Tarih (Öğretmen eğitimli bir birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Japonca (Kombi bekarda yan dal)
 • Japon Çalışmaları (Kombi lisansta yan dal)
 • Japon Çalışmaları / Doğu Asya Çalışmaları (Mono lisans)
 • Yahudi Tarihi (bir kombi bekarda yan dal)
 • Yahudi Çalışmaları (Mono bekar, birleşik lisansta yan dal)
 • Korece (Kombi bekarda yan dal)
 • Kore Çalışmaları (kombine lisansta yan dal)
 • Kore Çalışmaları / Doğu Asya Çalışmaları (Mono lisans
 • Tarih Öncesi Arkeoloji (Bir kombi bekarda yan dal
 • Eski Uygarlıklarda Çalışmalar (Konsantrasyon: Eski Yakın Doğu Arkeolojisi) (Mono lisans
 • Eski Uygarlıklarda Çalışmalar (Konsantrasyon: Eski Yakın Doğu Dilleri ve Tarihi) (Mono lisans
 • Antik Uygarlıklarda Çalışmalar (Konsantrasyon: Klasik Arkeoloji) (Mono lisans)
 • Antik Uygarlıklarda Çalışmalar (Konsantrasyon: Mısırbilim) (Mono lisans
 • Antik Uygarlıklarda Çalışmalar (Konsantrasyon: Tarih Öncesi Arkeoloji) (Mono lisans
 • Dinler Çalışması (Kombi lisansta yan dal

Hukuk Bölümü

 • Hukuk – Devlet Sınavı (Erste juristische Prüfung (birinci hukuk sınavı))

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

 • Biyoinformatik (Mono lisans)
 • Bilgisayar Bilimi (Mono lisans)
 • Bilgisayar Bilimi (kombine lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimi ile Bilgisayar Bilimi (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Matematik (Mono lisans)
 • Öğretmenlik için Matematik (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)

Felsefe ve Beşeri Bilimler Bölümü

 • Bizans Çalışmaları (Birleşik lisansta yan dal)
 • Katalanca (Kombi lisansta yan dal)
 • Karşılaştırmalı Edebiyat (Kombi lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)
 • Hollanda Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana dal, Kombine lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimi ile İngiliz Dili ve Edebiyatı (Öğretmen eğitimi ile birleştirilmiş bir lisansta ana dal, öğretmen eğitimi ile birlikte bir lisansta yan dal)
 • Film Çalışmaları (Birleşik lisansta ana ders, birleşik lisansta yan dal)
 • Fransızca (önceden dil bilgisi olsun ya da olmasın) (Kombi lisansta yan dal)
 • Fransız Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana ders)
 • Fransız Dili ve Edebiyatı (önceden dil bilgisi olan veya olmayan) (Kombi lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimli Fransız Dili ve Edebiyatı (Öğretmen yetiştiren bir çift lisansta ana dal, öğretmen yetiştiren bir çift lisansta yan dal)
 • Fransız Çalışmaları (Mono lisans)
 • Galiçya Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta yan dal)
 • Alman Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana dal, Kombine lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimli Alman Dili ve Edebiyatı (Anadal ile öğretmen yetiştiren, Yan dal ile öğretmen yetiştiren)
 • Alman ve Fransız Edebiyatı ve Kültürel Çalışmalar (Mono lisans)
 • Yunan Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana dal, Kombine lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimi ile Yunan Dili ve Edebiyatı (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Çeviride Yunan Edebiyatı (Kombi lisansta yan dal)
 • İtalyanca (önceden dil bilgisi olan veya olmayan) (Kombi lisansta yan dal)
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana ders)
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı (önceden dil bilgisi olan veya olmayan) (Kombi lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimi ile İtalyan Dili ve Edebiyatı (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • İtalyan Çalışmaları (Mono lisans)
 • Dil ve Toplum (Birleşik lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)
 • Klasik Antik Dönem Dilleri: Yunanca (Kombi bekarda yan dal)
 • Klasik Antik Dönem Dilleri: Latince (Kombi lisansta yan dal)
 • Latin Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana dal, Kombine lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimi ile Latin Dili ve Edebiyatı (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Ortaçağ Latin Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta yan dal)
 • Modern Yunan Dili ve Kültürü (Kombi bekarda yan dal)
 • Modern Yunan Çalışmaları (Kombi lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)
 • Felsefe (Kombi lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimi ile Felsefe (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Portekizce-Brezilya Çalışmaları (önceden dil bilgisi olsun ya da olmasın) (Birleşik lisansta yan dal)
 • İspanyolca (önceden dil bilgisi olan ve olmayan) (Kombi lisansta yan dal)
 • Latin Amerika Etütleri ile İspanyol Dili ve Edebiyatı (Kombi lisansta ana ders)
 • Latin Amerika Çalışmaları ile İspanyol Dili ve Edebiyatı (önceden dil bilgisi olan ve olmayan) (Kombi lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimi ile İspanyol Dili ve Edebiyatı (Öğretmen eğitimli birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Tiyatro Çalışmaları (Kombi lisansta ana dal, kombi lisansta yan dal)

Fizik Bölümü

 • Fizik (Mono lisans)
 • Öğretmen Eğitimli Fizik (Öğretmen eğitimi ile birlikte bir lisansta ana dal, öğretmen eğitimi ile birlikte bir lisansta yan dal)

Siyasal ve Sosyal Bilimler Bölümü

 • Dijital Medya ve Teknoloji (Mono lisans)
 • Medya ve İletişim Çalışmaları (Kombi lisansta ana dal, kombi lisansta yan dal)
 • Siyaset Bilimi (Mono lisans)
 • Siyaset Bilimi (Kombi lisansta yan dal)
 • Öğretmen Eğitimli Siyaset Bilimi (Öğretmen eğitimli bir birleşik lisansta ana dal, öğretmen eğitimli birleşik lisansta yan dal)
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji (Kombi lisansta ana ders, kombi lisansta yan dal)

Veterinerlik Anabilim Dalı

 • At Bilimleri (Mono lisans)
 • Veterinerlik (Staatsexamen (devlet sınavlı))

Charité Fakültesi – Universitätsmedizin Berlin

 • Diş Hekimliği (Charité) (Staatsexamen (devlet sınavlı))
 • Sağlık Bilimleri (Charité) (Mono lisans)
 • Tıp (Charité) (Staatsexamen (devlet sınavlı))

Latin Amerika Araştırmaları Enstitüsü

 • Latin Amerika Çalışmaları (Birleşik lisansta yan dal)

John-F.-Kennedy Kuzey Amerika Araştırmaları Enstitüsü

 • Uygulamalı Kuzey Amerika Çalışmaları (Birleşik lisansta ana ders)
 • Kuzey Amerika Çalışmaları (Mono lisans)
 • Kuzey Amerika Çalışmaları (kombine lisansta yan dal)

İşletme ve Ekonomi Okulu

 • İşletme Yönetimi (Kombi lisansta yan dal)
 • İşletme Yönetimi (Mono lisans)
 • Ekonomi (Mono lisans)
 • Yönetim (Kombi lisansta yan dal)

Free University of Berlin  İngilizce Bölümler

Bu programlardaki dersler tamamen İngilizce olarak verilmektedir. Sonuç olarak, kabul için Almanca yeterlilik gerekmez. ( Bizler yinede en az A2 düzeyde Almanca yeterlilik olmasından yanayız)

Berlin Free Üniversitesinde İngilizce Lisans Programları

 • Kuzey Amerika Çalışmaları (Sanat Lisansı)

Berlin Free Üniversitesinde İngilizce Yüksek Lisans Programları

 • Biyokimya (Master of Science)
 • Biyoinformatik (Master of Science)
 • Kimya (Master of Science)
 • Bilişsel Sinirbilim (Master of Science)
 • Hesaplamalı Bilimler (Master of Science)
 • Veri Bilimi (Master of Science)
 • İngiliz Çalışmaları: Edebiyat, Dil, Kültür (Master of Arts)
 • Küresel Tarih (Master of Arts)
 • Ortadoğu Disiplinlerarası Çalışmaları (Master ot Arts)
 • İran Çalışmaları (Master of Arts)
 • Matematik (Yüksek Lisans)
 • Modern Yunan Dili ve Edebiyatı (Master of Arts)
 • Kuzey Amerika Çalışmaları (Master of Arts)
 • Farmasötik Araştırma (Master of Science)
 • Fizik (Master of Science)
 • Polimer Bilimi (Master of Science)
 • Sosyoloji – Avrupa Toplulukları (Master of Arts)

Berlin Free Üniversitesi Lisans Programları için Başvuru Tarihleri

Yaz Dönemi 2022

 • Tüm kombine lisans programları ve kabul sınırlı lisans programları (1. ve üzeri dönem): 01.12.21 – 15.01.2022
 • Giriş ücretsiz mono lisans programları – sadece daha yüksek dönemler:  01.02. – 07.03.2022

Kış Dönemi

 • Tüm lisans programları  (1. ve üzeri dönem): 1 Haziran – 15 Temmuz
 • Eski bakalorya mezunları için 1. dönem Eczacılık ve Veterinerlik: 15 Nisan – 31 Mayıs
 • Giriş siz lisans programları: 1 Temmuz – 6 Eylül Uluslararası aday öğrenciler için

Berlin Free Üniversitesi yüksek lisans programları için başvuru tarihleri

Yaz Dönemi 2022

 • NC ile Ardışık Yüksek Lisans, sınırlı kabul (1. dönem): 01.12.2021 – 15.01.2022
 • NC’siz Ardışık Yüksek Lisans, sınırsız kabul (1. dönem): 01.12.2021 – 15.02.2022
 • Ardışık Yüksek Lisans (yüksek dönem): 04.01. – 15.02.2022
 • Sürekli eğitim Yüksek lisans programları: Program açıklamasına göre son tarih

Kış Dönemi için

 • NC ile Ardışık Yüksek Lisans, sınırlı giriş (1. dönem): 15 Nisan – 31 Mayıs
 • NC’siz Ardışık Yüksek Lisans, sınırsız giriş (1. dönem):  15 Nisan – 15 Ağustos
 • Master of Education: 1 Temmuz – 15 Ağustos
 • Ardışık Yüksek Lisans (yüksek dönem): 1 Temmuz – 15 Ağustos
 • Sürekli eğitim Yüksek lisans programları: Program açıklamasına göre son tarih

Berlin Free Üniversitesi Kayıt İşlemleri

Berlin Free Üniversitesi başvuru, Almanya üniversiteleri, Almanya eğitim danışmanlığı ve diğer Almanya eğitim programları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın. 0 212 543 58 06 / 0 212 535 712 07 90

Edu vizyon yurtdışı eğitim danışmanlığı
Almanya Eğitim WhatsApp Görüşmesi
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Edu Vizyon - Felix Academy
Merhaba ;
Almanya'da eğitim hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız şimdi bizimle ÜCRETSİZ bir WhatsApp Chat yapabilirsiniz.
WhatsApp Çağrınız , 24 Saat içinde mutlaka Almanya eğitim danışmanlığı için Edu Vizyon ve Felix Academy şirketleri tarafından cevaplanacaktır.